Overige documenten

In onderstaand document vind je de algemene voorwaarden van ons kinderdagverblijf terug. 

Algemene voorwaarden

Eén op de dertig kinderen in Nederland is slachtoffer van kindermishandeling. Als professionele organisatie is ook De Wiebelwagen alert op signalen. Wij hanteren een meldcode, welke een stappenplan bevat waarin staat welke stappen dienen te worden doorlopen als er zorgen zijn over een kind en/of er vermoedens bestaan van huiselijk geweld of kindermishandeling. Uiteraard betrekken we ouders hier direct bij, we gaan altijd het gesprek aan. Wat de meldcode precies inhoudt kun je lezen in onderstaand document. 

Meldcode kindermishandeling