Buitenschoolse opvang

Onze BSO is gevestigd op de Julianaschool in Ederveen. We bieden voorschoolse-, naschoolse-, en vakantieopvang voor kinderen van 4 tot 12 jaar. De uitgangspunten voor onze BSO zijn in de volgende "V-s".

Vrije tijd

BSO-tijd is vrije tijd! Op onze BSO zijn dan ook veel mogelijkheden om na een lange dag school te ontspannen. Na het gezamenlijk ontmoeten en een eet/drinkmoment, is er veel ruimte om lekker te gaan spelen. Er is een uiteenlopend activiteitenaanbod, en een grote diversiteit aan spelmateriaal waar de kinderen zelf een keuze uit kunnen maken. Ook tijdens schoolvakanties is de BSO geopend en is er een gevarieerd aanbod aan thema-activiteiten. 

Vormend

Ook op onze BSO handelen we vanuit de christelijke identiteit. We staan ervoor de liefde die we van God mogen ontvangen door te geven aan de kinderen, en de christelijke normen en waarden centraal te laten staan.

Veiligheid

We denken hierbij zowel aan emotionele als aan praktische veiligheid voor uw kind. De ruimte is huiselijk ingericht, waarbij de veiligheidsregels conform de GGD-eisen zijn in acht genomen zijn. Jaarlijks wordt er een risico-inventarisatie gedaan, waarna er waar nodig aanpassingen aan de ruimte worden gedaan.

We vinden het belangrijk dat kinderen zich lekker op hun gemak voelen op onze BSO. De groepen zijn dan ook klein, waardoor er veel aandacht is voor de kinderen. Er is een duidelijke, vaste structuur gedurende de (mid)dag, zodat de kinderen weten wat er gaat gebeuren en wat ze kunnen verwachten. Er worden duidelijke grenzen aangegeven, waarbinnen de kinderen weten dat ze zich vrij kunnen bewegen.

Veelzijdigheid

Waar verschillende kinderen samen zijn, zijn ook verschillende interesses. Daarom bieden wij een veelzijdig aanbod aan activiteiten en spelmateriaal, zodat de kinderen altijd ergens mee bezig kunnen zijn waar hun interesse bij ligt.  

In de groepsruimte zijn verschillende materialen beschikbaar waar kinderen gebruik van kunnen maken (denk aan spel- en knutselmaterialen, een goed boek, tekenspullen, computer, voetbaltafel). Huiswerk kan gemaakt worden in de stiltehoek en waar nodig kan er begeleiding gegeven worden.

Als extra ontspanning kunnen de kinderen die dat leuk vinden op maandag en de dinsdag mee doen aan de gymlessen van gymnastiekvereniging Ganoteon. Mocht er grote belangstelling hiervoor zijn, dan zullen we de mogelijkheid van sporten ook op de donderdagmiddag aanbieden.

Verder staan wij erg open voor de eigen inbreng van de kinderen. Wanneer kinderen leuke ideeen hebben voor activiteiten die ze graag zouden willen doen, zullen wij onze uiterste best doen om ervoor te zorgen dat dit mogelijk kan zijn.

Vraagbaak

Na schooltijd is er altijd gelegenheid voor de kinderen om gezellig te kletsen of even hun verhaal kwijt te kunnen. Verder zullen we inspelen op vragen van kinderen over activiteitenaanbod en/of spelmateriaal. Op onze BSO staat een open sfeer richting de kinderen, ouders en het team van de Julianaschool hoog in het vaandel!