Lisa

"Een pedagogische kijk op kinderopvang, daar zorg ik als orthopedagoog voor!"

Hallo, ik zal mezelf even kort aan u voorstellen!

Ik ben Lisa van Roekel, en sinds 2011 ben ik als locatiemanager verbonden aan de Wiebelwagen. Sindsdien ben ik verantwoordelijk voor het dagelijks reilen en zeilen op de groepen, en zet ik me samen met alle collega's in om de kwaliteit van onze opvang te optimaliseren.

Van oorsprong ben ik afgestudeerd als orthopedagoog/gedragswetenschapper, en beschik dus over een uitgebreide pedagogische achtergrond. Daarnaast heb ik diverse jaren als pedagogisch medewerker op een kinderdagverblijf in Veenendaal gewerkt, waarbij ik ervaring heb opgedaan met het begeleiden van kinderen in alle leeftijdsgroepen. Deze ervaring, en de opgedane kennis, vaardigheden en ervaring tijdens mijn studie, maken dat ik veel bagage heb die ik in mijn werk als locatiemanager dagelijks inzet.

Want ook al ben ik als locatiemanager verantwoordelijk voor de algehele kwaliteit, ik merk dat de pedagogische kwaliteit is waar mijn hart het meest ligt. Door mijn achtergrond weet ik wat een verrijking goede kinderopvang voor kinderen kan zijn, en ik sta er dan ook voor dat we als “Wiebelwagen” alleen de beste kinderopvang bieden. Ik ben daarom veel bezig met dingen als het bevorderen van de ontwikkeling van de kinderen, het begeleiden van de pedagogisch medewerkers bij het uitvoeren van het pedagogisch beleid, bijscholing en coaching. Daarbij staat het belang van de kinderen steeds voorop, om voor hen meerwaarde te kunnen bieden, en ze een optimale start te geven waar ze in hun verdere leven op verder kunnen borduren.