Buitenschoolse opvang

Onze BSO is gevestigd op de Grasdrogerij in Leusden. We bieden voorschoolse-, naschoolse-, en vakantieopvang voor kinderen van 4 tot 12 jaar. 

BSO de Wiebelwagen wil kwalitatieve goede en verantwoorde kinderopvang bieden met de nadruk op natuurbeleving. Kinderopvang die bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige omgeving. Daarom hebben we gekeken naar unieke mogelijkheden voor het invullen van de BSO! We willen de verschillende uitgangspunten in de volgende High V’s weergeven:

VORMEND TOT VOORBEELD

Op de kinderopvang en de BSO handelen wij vanuit de christelijke identiteit. Ieder kind is uniek en mag er zijn. Het welzijn en de specifieke behoeften van het kind staat centraal en de pedagogisch medewerksters vinden het een voorrecht ze daarin te mogen begeleiden en ze te stimuleren in hun eigenheid.
In de groepsruimte zijn verschillende materialen beschikbaar waar kinderen gebruik van kunnen maken (denk aan spel- en knutselmaterialen, een experimenteercentrum, constructie- en techniekmaterialen).  Alle activiteiten zijn afgestemd op de verschillende ontwikkelingsgebieden.

De Bijbel als inspirerend woord van God is leidraad voor ons in de omgang met de kinderen. De medewerksters zijn zich bewust van taalgebruik, houding en gedrag op de groep. Dit is belangrijk voor het overdragen van normen en waarden. We zijn hiermee een voorbeeld voor de kinderen. Onze belangrijkste waarde is God lief te hebben boven alles en je naaste als jezelf!

 VRIENDSCHAP

Vanuit die voor ons allesomvattende waarde willen we de kinderen een sociale omgeving bieden op de BSO waarin we elkaar respecteren, elkaar helpen, kunnen ontwikkelen en er aandacht is voor ieder uniek kind. Op BSO De Wiebelwagen streven we naar een open sfeer richting de kinderen, ouders en het team van de basisschool.

 VEILIGHEID

We denken hierbij zowel aan emotionele als aan praktische veiligheid voor uw kind. We richten de ruimte in huiselijke sferen in, met veel aandacht voor het kind. Veiligheid en vertrouwen staan voorop.
Belangrijk is dat er een positieve sfeer heerst op de groep ook bij de kinderen onderling. Er is structuur aanwezig op de opvang met vaste eet, drink- en keuzemomenten.
Verder zijn er veiligheidsregels in acht genomen conform de GGD- eisen onder welk toezicht de opvang valt.

 VRIJE TIJD

BSO tijd is vrije tijd! De Wiebelwagen biedt daarom veel mogelijkheden om te ontspannen. Na het gezamenlijk elkaar ontmoeten en wat eten en drinken samen, is er de mogelijkheid om zelf te kiezen wat je wil gaan doen. Daarnaast is er de mogelijkheid om iets te gaan ondernemen. Onze BSO is gericht op de natuur en daarom zullen we ook veel op pad gaan de natuur in. Op pad in het naburige bos of naar de struintuin. Daar kunnen we bijvoorbeeld korte speelse opdrachten hebben die gericht zijn op ruiken, voelen, luisteren, kijken en proeven. Met inzet van loeppotjes, spiegeltjes, kaarten met afbeeldingen van dieren, vogelfluitjes, creatieve materialen wordt het extra uitdagend. Tevens heeft de BSO haar eigen moestuin met twee konijnen waar de kinderen om de beurt voor verantwoordelijk zijn. In het verlengde van de natuurbeleving werken we met thema's die te maken hebben met de vier seizoenen.

Ook tijdens schoolvakanties zijn wij geopend met een gevarieerd aanbod aan thema-activiteiten.

De ruimte zo ingericht dat er gelegenheid is voor de kinderen om gezellig te kletsen of even hun verhaal kwijt te kunnen. Zelf een boek lezen of vrij alleen of samen spelen kan natuurlijk ook.

 VEELZIJDIG 

Afhankelijk van de leeftijd en de ontwikkeling van het kind, biedt de pedagogisch medewerkster een passend aanbod van activiteiten.
 In de groepsruimte zijn verschillende materialen beschikbaar waar kinderen gebruik van kunnen maken (denk aan spel- en knutselmaterialen, een experimenteercentrum, constructie-  en techniekmaterialen). Huiswerk kan gemaakt worden aan de tafel en waar nodig kan er begeleiding gegeven worden.

Daarnaast werken we met 4 seizoenen en passen we activiteiten hierop aan.

Lente: aan de slag in de moestuin, picknicken, op zoek naar jonge dieren en het ervaren van de opbloeiende natuur

Zomer: activiteiten met water, zelf ijsjes maken, buiten sporten en bijvoorbeeld vliegeren.

Herfst: het bos in op zoek naar paddenstoelen, kastanjes en andere herfstspullen. Daarmee gaan we knutselen en maken we het op de BSO gezellig met leuke knutselwerken uit de natuur. Daarnaast zullen we gaan koken en maken we een lekkere stamppot.

Winter: we hopen natuurlijk op sneeuw en gaan we op de groep lekkere koekjes bakken. Ook staat de winter in het teken van de feestdagen. Deze komen uitgebreid aan bod.

In de vakanties zullen extra activiteiten of uitstapjes gepland worden.