Emotionele veiligheid

We streven er naar dat alle kinderen zich emotioneel veilig voelen, wat de basis vormt voor de mogelijkheid zich verder te kunnen ontwikkelen. Het is belangrijk dat ieder kind zich bij ons thuis voelt: op zijn gemak is bij de pedagogisch medewerkster en de andere kinderen. We hechten hierbij veel belang aan het bieden van structuur, duidelijkheid, voorspelbaarheid en regelmaat. Het moet voor de kinderen op ieder moment duidelijk zijn wat ze kunnen verwachten en wat er van hen verwacht wordt. In een dergelijke veilige omgeving durft een kind zichzelf, andere mensen en nieuwe dingen te gaan ontdekken.

In de praktijk wordt dit als volgt toegepast:

  • Er zijn voor het kind bekende leeftijdgenootjes op de groep aanwezig. 
  • Het kind heeft vaste pedagogisch medewerksters. In geval van ziekte of vakantie van de vaste pedagogisch medewerkster zal een vaste invalkracht haar vervangen 
  • Op de babygroep wordt zoveel mogelijk het ritme van thuis gevolgd. Daarmee vormt de kinderopvang een doorgaande lijn met thuis, wat zorgt voor voorspelbaarheid en regelmaat. Op de peutergroep wordt een vast dagritme gehanteerd, met dagelijks terugkerende elementen en rituelen. Met behulp van dagritmekaarten wordt dit voor de kinderen visueel gemaakt. Door de vaste elementen en de visuele weergave is het voor kinderen altijd duidelijk hoe de dag gaat verlopen. 
  • Gedurende de dag benoemd te pedagogisch medewerkster steeds wat er gaat gebeuren, wat kinderen kunnen verwachten en wat er van hen verwacht wordt. - De pedagogisch medewerksters zijn sensitief responsief. Ze kijken en luisteren goed naar de kinderen, herkennen signalen van het kind en gaan hier op een correcte manier op in. 
  • De pedagogisch medewerksters zijn consistent in hun gedragingen. Er wordt consequent gereageerd naar de kinderen, zodat ze weten wat ze kunnen verwachten van de ‘juf’. Er wordt duidelijk aangegeven wat er wel en niet wordt verwacht van de kinderen 
  • Er worden duidelijke grenzen aan de kinderen aangegeven, waarbinnen kinderen weten dat ze vrij kunnen bewegen.