Normen en waarden

Het samen zijn binnen de groep op een kinderdagverblijf biedt veel mogelijkheden voor kinderen om zich de normen en waarden van onze samenleving eigen te maken. Er zijn veel ongeschreven gedragsregels waar de kinderen gedurende de hele dag mee in aanraking komen: lief zijn voor elkaar, samen delen, op je beurt wachten, niet rennen in de groepsruimte, etc. Spelenderwijs en in de dagelijkse omgang met de andere kinderen binnen de groep helpen we kinderen met deze normen en waarden bekend te raken.

 In de praktijk wordt dit als volgt toegepast:

  •  Spelenderwijs en in de dagelijkse omgang met de kinderen in de groep leren kinderen te functioneren als individu binnen een groter geheel: in de groep, binnen de Wiebelwagen en in de maatschappij.
  •  We laten kinderen kennismaken met grenzen, normen en waarden maar ook met de gebruiken en omgangsvormen in onze samenleving.
  •  Sociale regels en omgangsvormen worden besproken, uitgelegd en gestimuleerd te gebruiken. 
  • De pedagogisch medewerksters leven de regels consequent en op de juiste manier voor. 
  • De kinderen worden gestimuleerd zoveel mogelijk zelf na te denken over wat hoort en wat niet hoort, en zelf passende oplossingen te zoeken voor problemen. 
  • Kinderparticipatie neemt een belangrijke rol in binnen ons kinderdagverblijf. Kinderen worden serieus genomen en krijgen passende verantwoordelijkheden. Hierbij gaat het voornamelijk om de grotere kindjes waarbij gedacht kan worden aan het leren helpen van kleinere kinderen, een verdrietig kind leren troosten, verantwoordelijk zijn voor een opgeruimde groepsruimte, etc.