Wat maakt de Wiebelwagen bijzonder?

De liefde van Jezus

De Bijbel als inspirerend woord van God is leidraad voor ons in de omgang met de kinderen. De medewerksters zijn zich bewust van taalgebruik, houding en gedrag op de groep. Dit is belangrijk voor het overdragen van normen en waarden. We zijn hiermee een voorbeeld voor de kinderen. Onze belangrijkste waarde is God lief te hebben boven alles en je naaste als jezelf!

LEEF

Om kinderen kennis te laten maken met het christelijk geloof werken we met het programma LEEF. Het programma is gekoppeld aan b-boekjes, waarin steeds een ander Bijbelverhaal centraal staat. Dit verhaal wordt herhaaldelijk met de kinderen gelezen, waaraan vervolgens uiteenlopende activiteiten gekoppeld worden. Als de kinderen een verhaal na een paar weken goed kennen, spelen we het bijvoorbeeld zelf na. Of we doen met Duplo poppetjes de woestijnreis na in de zandbak/ Hoe creatiever hoe beter. Het is heerlijk als kinderen vragen stellen als: “hoe kan Jezus al zo groot zijn? Ik zag Hem in het stro bij het kerstfeest als baby!” en als ze Zacheus op zijn kop in een boom plakken tijdens het knutselen, zodat hij het zogenaamd beter kan zien. Thema's als 'God houdt van je', 'God is bij je', en 'God helpt je' komen ook aan bod en we zingen geregeld christelijke liedjes.

Piramide

Binnen ons kinderdagverblijf werken we met het VVE-programma Piramide. Dit is een erkend voorschools programma, gericht op het stimuleren van meerdere ontwikkelingsgebieden (taalontwikkeling en ontluikende geletterdheid, denkontwikkeling en ontluikend rekenen, motorische en creatieve ontwikkeling, persoonlijke, sociale en emotionele ontwikkeling). Door het gebruik van deze, uit wetenschappelijk onderzoek effectief gebleken, methode, geven we kinderen binnen De Wiebelwagen een goede basis waarop ze kunnen voortborduren binnen het basisonderwijs.
Binnen het programma wordt gewerkt met alledaagse thema’s als ‘wonen’, ‘kleding’, en ‘groot en klein’. Aan deze thema’s zijn verschillende activiteiten opgehangen die allen een bepaald gebied in de ontwikkeling stimuleren. In de vorm van gesprekjes, spelletjes, bewegingsactiviteiten, doen-alsof spel etc. wordt op een spelenderwijze manier aan de ontwikkeling van de kinderen gewerkt. Het heeft absoluut geen schools karakter, kinderen zijn vrij in hun participatie. Onze ervaring is echter dat ze staan te trappelen om mee te doen met de activiteiten!

Flexibiliteit

Van onze klanten horen wij vaak terug dat ze onze flexibiliteit als bijzonder ervaren. Omdat we werken met flexibele kindplaatsen is het ruilen van dag of gebruik maken van een extra dag opvang bijna altijd mogelijk.

Ouders maken over het algemeen gebruik van kinderopvang, omdat ze moeten werken en op dat werk wil je graag je kinderopvang aanpassen. Dat begrijpen wij en daarom doen wij dan ook altijd onze uiterste best om mee te denken en zoveel mogelijk aanvragen mogelijk te maken. Zodat de kinderopvang aansluit op het werk van de ouders en niet andersom.

   Uitstapjes naar de ouderen van Ederveen en Amersfoort

Eens in het kwartaal gaan we met de oudste kinderen van de locaties naar de ouderen. In Leusden gaan we naar Woon- en Zorgcentrum Nijenstede en in Ederveen naar Woonzorgcentrum Opella. Kinderen houden van opa's en oma's en zij houden van kinderen. We zingen en maken plezier, lezen een boekje, drinken thee met iets lekkers. Het is altijd een heerlijk uurtje waar beide partijen van genieten. 

Moestuintje/kippen/konijnen

Natuur, groene speelplaatsen en gezond eten zijn belangrijke elementen in de ontwikkeling van kinderen. Daar spelen we op in door veel buiten te zijn, en regelmatig in onze moestuin bezig te zijn. Het zien groeien van groenten, kruiden, bloemen en vruchten is voor de kinderen een prachtige en leerzame ervaring. We laten kinderen de natuur van dichtbij ervaren, en ze leren hoe het voedsel op hun bord er van oorsprong uitziet. Ook de kippen en de konijnen waar de kinderen voor zorgen, zorgen voor veel plezier. De kippen scharrelen op de dag lekker in de tuin en de kinderen leren verantwoordelijkheid nemen en zorgen voor iets wat kleiner is dan zijzelf.

Voeding

Wij vinden het erg belangrijk dat de kinderen zich bij ons zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Naast een veilige omgeving waarin dit mogelijk is, bieden we ook graag goede, gezonde voeding aan. De kinderen voelen zich hierdoor voldoende aangesterkt en energiek gedurende de dag. We eten iedere morgen fruit, tussen de middag E-nummervrij brood en we hebben broodbeleg als: suikervrije zuivelspread, biologische honing, biologische jam en biologische appelstroop. De kinderen krijgen gedurende de dag water (evt. met vers fruit), thee en melk te drinken. Ook hebben we crackers voor ’s middags zonder gluten en suiker en we sluiten de dag af met een bordje rauwe groente en fruit. We hebben ook een traktatiebeleid, waarin we ouders stimuleren om met elkaar leuke, creatieve, maar gezonde traktaties te geven aan de kinderen op verjaardagen en feestjes. We hebben een traktatieboek met voorbeelden ter inzage. Op internet staan ook vele leuke ideeën.

Aanbieden van dagbesteding

Onze locaties in Leusden werkt samen met het De Stegel / Abrona, een christelijke organisatie voor dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking. Zij hebben een woonvoorziening waar mensen wonen met een lichte tot matige verstandelijke beperking. Eén bewoner komt op donderdagmorgen  en vrijdagmorgen meehelpen op ons kinderdagverblijven. Ze is dan ook 'juf' en helpt mee met hand en spandiensten zoals het klaarzetten van de spullen voor de maaltijd, het tellen van de kinderen en doen van de afwas of het schoonmaken van het speelgoed. Ook genieten ze enorm van het simpelweg meemaken van de ochtend op de groep. Uiteraard blijft de verantwoordelijkheid over de kinderen bij de vaste pedagogisch medewerksters op de groep liggen!

Op onze locatie in Ederveen werken we samen met zorgboerderij scharrelstal de Bruinehorst. Hier wonen tevens mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking. Op woensdagmorgen en vrijdagmorgen komen afwisselend twee bewoonsters ons meehelpen. Zij verzorgen de afwas en doet voornamelijk gezellig mee met het dagprogramma. Daarnaast komt op maandag de hele dag een bewoonster van Stichting de Rozelaar uit Barneveld. We vinden het belangrijk dat deze mooie en bijzondere mensen ook hun plekje in de maatschappij hebben. 

Muziek (op schoot) / Dans

Er is veel aandacht voor muziek binnen de Wiebelwagen. Zingen wordt gebruikt om dagelijkse bezigheden als eten, drinken en naar bed gaan te begeleiden. Een slaapliedje helpt een kind om rustig in slaap te vallen. Een opruimlied helpt het opruimen aan te kondigen en te begeleiden, een liedje aan tafel laat de kinderen samen iets ondernemen, naar elkaar luisteren en plezier te hebben. Veel ontwikkelingsgebieden worden aangesproken door muziek. Het stimuleert niet alleen de taalontwikkeling door het leren van nieuwe woorden, maar kinderen ervaren tevens ritmes en temp en oefenen in luisteren en concentratievermogen.
Muziek heeft al van jongs af aan een positieve invloed op de ontwikkeling van het kind. Muziek maken, luisteren en zingen vergrote de bewustwording, kinderen leren hun gevoelens te verwerken. Bovendien beleven kinderen plezier aan muziek, ook niet geheel onbelangrijk!
Een aantal keer per jaar verzorgt een vaste pedagogisch medewerkster voor een leuk aanbod. Zij komt dan elke dag langs om zowel op de baby- als de peutergroep 'muziek op schoot' te geven. Ze leert de kinderen nieuwe liedjes, laat ze kennismaken met verschillende instrumenten en speelt allerlei muziekspelletjes met ze. Leidsters doen actief mee aan deze lessen, zodat de nieuw geleerde activiteiten een plaats krijgen in de dagelijkse activiteiten.
Bij de baby's gaat het vooral om het ervaren van verschillende zintuigen. Het horen van liedjes en geluiden en het zien en voelen van de instrumenten. Bij peuters ligt het accent meer op het interactieve en het groepsproces: zelf zingen, muziek maken en bewegen met elkaar. Daarnaast komt ook regelmatig een speciale dansjuf op de groepen langs. Marissa Danst uit Veenendaal. Zij zorgt voor een extra bijzondere activiteit met veel muziek en dans. 

Moestuintje/kippen/konijnen