Kernwaarden

Christelijk

We bieden kinderopvang vanuit onze christelijke levensovertuiging en staan ervoor om te getuigen van God, de Vader, en Zijn Zoon Jezus, Die van ons mensen en kinderen houden. We hopen de kinderen te laten ervaren hoe waardevol ze zijn: een mooie parel in Gods hand.  Op de Wiebelwagen willen we graag een sfeer van geborgenheid bieden, waarin de kinderen mogen ervaren dat ze geliefd zijn en waar het liefhebben van elkaar centraal staat. Dit betekent natuurlijk niet dat kinderen uit niet-christelijke gezinnen of kinderen met een andere religie niet welkom zijn: de deur van de Wiebelwagen staat voor iedereen open!

Kleinschalig
Kleinschalige kinderopvang, met drie groepen, waarbij het veilige, geborgen gevoel van thuis centraal staat. De stap van thuis naar de Wiebelwagen is klein, waardoor ouders en kinderen zich snel op hun gemak voelen en we een mooie tussenstap vormen tussen thuis en de basisschool.

Ontwikkelingsgericht
Als kinderdagverblijf staan wij ervoor een omgeving te bieden waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door middel van samen zijn en samenspel in de groep, uitdagend spelmateriaal, en een afwisselend activiteitenaanbod voortvloeiend uit het VVE-programma 'Piramide', worden de kinderen gestimuleerd in hun ontwikkeling op uiteenlopende gebieden, en wordt de basis voor hun verdere leven gelegd. Door middel van regelmatige observaties wordt de ontwikkeling van de kinderen gevolgd en worden kinderen wanneer nodig hier extra in begeleid.

Plezier
Boven alles staat natuurlijk het plezier van de kinderen. De kinderen staan de hele dag centraal en we creëren voor ieder kind een plek waar het zich prettig voelt. Het samen spelen met leeftijdsgenootjes, de lieve ‘juffen’, het uitdagende spelmateriaal en de afwisselende activiteiten maken dat kinderen niet zeggen “ik moet naar het kinderdagverblijf”, maar “IK MAG NAAR DE WIEBELWAGEN!”