Kwaliteit en pedagogisch beleid

Als kinderdagverblijf werken wij vanuit het uitgangspunt dat kinderopvang een verrijking is voor het kind. In ons pedagogisch beleid is de manier waarop wij deze verrijking bieden verder uitgewerkt. Hierbij vormen de vier basisdoelen zoals opgesteld door prof. Riksen-Walraven het uitgangspunt. Deze zijn gericht op de ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige en evenwichtige personen.

  • Bieden van emotionele veiligheid
  • Ontwikkelen van sociale competenties
  • Ontwikkelen van persoonlijke competenties
  • Eigen maken van normen en waarden

Hoe wij de vier basisdoelen vertalen naar de dagelijkse praktijk, vindt u hier.


Ook kunt u hier ons beleidsplan bekijken:

Pedagogisch beleidsplan Leusden

Pedagogisch beleidsplan Ederveen