Plaatsing en opzegging


Plaatsing

Kinderen in de leeftijd van 8 weken tot 4 jaar kunnen op ons kinderdagverblijf geplaatst worden. Op onze BSO in Ederveen spelen en ontspannen kinderen van 4 tot 13 jaar. We bieden zowel hele als halve dagen opvang.Tevens bieden wij flexibele opvang, waarmee we zo veel mogelijk proberen tegemoet te komen aan de wensen van de ouders. Voor kinderen van ouders met onregelmatige werktijden zijn er elke dag twee flexibele kindplaatsen beschikbaar. Hierbij krijg je de mogelijkheid om een maand van tevoren je rooster door te geven aan ons kinderdagverblijf, zodat je kind tijdig op volgorde van aanvraag ingedeeld kan worden.

Wil je voordat je beslist eerst een kijkje nemen op ons kinderdagverblijf, dan leiden we je graag rond. Je kunt contact opnemen via telefoonnummer 06 - 46102366 (Anita den Hartog) of via  het inschrijfformulier op de homepagina.

Als je na het lezen van de informatie op onze website direct wilt inschrijven, kunt je dit doen door het formulier in te vullen.

Wenprocedure

De eerste dagen op een kinderdagverblijf zijn altijd spannend. Zowel kinderen als ouders moeten wennen en vertrouwd raken aan een nieuwe situatie:

het kinderdagverblijf, een dagritme, de pedagogisch medewerkers en de groepsgenootjes. Daarom nemen we voor dit wenproces rustig de tijd, voor de officiële ingangsdatum van de kindplaats.


We nodigen ouders en kind(eren) uit om kennis te maken tijdens een intakegesprek. Hierin zal alles besproken worden wat te maken heeft met de opvang. Je krijgt de nodige informatie over het reilen en zeilen op de groep en wij vragen ouders over hun kind te vertellen, zodat we al een beetje een beeld hebben van wie het kind/ de kinderen is/zijn voordat de eerste keer spelen aanbreekt. Natuurlijk is het voor ouders ook een mooi moment om eventuele vragen te stellen.

Tijdens het gesprek plannen we korte wenmomenten, om het kind de mogelijkheid te bieden om in een rustig tempo te wennen aan de nieuwe situatie.

Opzegging

Als je kind 4 jaar wordt, betekent dit in principe het einde van plaatsing bij kinderdagverblijf De Wiebelwagen. Je hoeft de plaatsing dan ook niet schriftelijk op te zeggen. Als je kind na het 4e jaar nog niet gelijk op school geplaatst kan worden, dien je de verlenging maximaal twee maanden van te voren door te geven. Wil je de plaatsing al voor de 4e verjaardag van uw kind beëindigen? Dan geldt een opzegtermijn van één maand. De opzegtermijn gaat in op de eerste van de eerstvolgende maand volgend op de opzegging. In overleg kan er worden afgeweken van deze termijn. Dit is afhankelijk van eventuele persoonlijke/gezinsomstandigheden. Hierbij vinden wij het heel belangrijk dat de persoonlijke benadering voor het zakelijke belang gaat!

De opzegging is altijd schriftelijk en kan verstuurd worden naar ons kinderdagverblijf of via het contactformulier. Je ontvangt dan een bevestiging van de opzegging