Ons team

Wij garanderen de kwaliteit en continuïteit binnen onze kinderopvang door te werken met professionele, enthousiaste medewerksters. Het werken volgens onze visie en uitgangspunten stelt hoge eisen aan de pedagogisch medewerksters, en het hebben van veel passie voor de kinderen is dan ook een vereiste. We besteden veel zorg en aandacht aan het aannemen, trainen en begeleiden van onze medewerksters, zodat iedereen blijft beschikken over de juiste kennis, inzichten en vaardigheden. Daarnaast vinden wij het enorm belangrijk dat alle collega's kunnen meeslissen bij het aannemen van nieuwe medewerksters.

In geval van ziekte of vakantie werken we met vaste invalkrachten, zodat er altijd een bekend gezicht op de groep aanwezig is. De pedagogisch medewerksters worden ondersteund door enthousiaste stagiairs, die onze passie voor de kinderen delen en voor wie De Wiebelwagen graag een leuke leeromgeving biedt.

Alle medewerksters hebben de christelijke identiteit en zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent het Gedrag, een diploma voor KinderEHBO en de meeste medewerksters beschikken ook over een BHV diploma.

We stellen graag onze collega’s aan u voor: