Ons team in Ederveen

Wij garanderen de kwaliteit en continuïteit binnen onze kinderopvang door te werken met professionele, enthousiaste medewerksters. Het werken volgens onze visie en uitgangspunten stelt hoge eisen aan de pedagogisch medewerksters en het hebben van veel passie voor de kinderen is dan ook een vereiste. We besteden veel zorg en aandacht aan het aannemen, trainen en begeleiden van onze medewerksters, zodat iedereen blijft beschikken over de juiste kennis, inzichten en vaardigheden.

In geval van ziekte of vakantie werken we met vaste invalkrachten, zodat er altijd een bekend gezicht op de groep aanwezig is. De pedagogisch medewerksters worden ondersteund door enthousiaste stagiairs, die onze passie voor de kinderen delen en voor wie De Wiebelwagen graag een leuke leeromgeving biedt.
Alle medewerksters zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent het Gedrag, een BHV diploma en een diploma voor KinderEHBO.

We stellen graag onze collega’s aan u voor: