top of page

 

Heb je een klacht? 

Bij Kinderopvang De Wiebelwagen vinden we het heel waardevol om de opvang en zorg voor je kind zo goed mogelijk te laten verlopen. We beseffen ons dat we daarin een grote verantwoordelijkheid dragen en investeren dan ook graag in een vertrouwensband met je kind en jou als ouder.
 

Toch kan het gebeuren dat je als ouders iets wilt opmerken over de manier waarop we dat doen. Of dat je niet tevreden bent over de gang van zaken.
Bespreek het het liefst direct met de betrokkene, of met het management van de locatie. 
We zijn zeker bereid om met je te praten om tot een oplossing te komen. De op- of aanmerkingen zullen we zorgvuldig behandelen en de nodige stappen ondernemen.

Komen we er samen niet uit en wil je alsnog een formele klacht indienen, dan kan dat door een mail te sturen naar info@dewiebelwagen.nl of hieronder een bericht achter te laten. 
In ons Klachtenreglement staat beschreven hoe je jouw ontevredenheid kenbaar kan maken. 

Naam: 

Email: 

Telefoonnummer:

Datum: 

Locatie: 

Klacht:

bottom of page