top of page

Hoe gaan we om met je gegevens? 
 

Wij vinden de privacy van je kind en jou als ouder heel belangrijk. We zullen er alles aan doen om je gegevens zo goed mogelijk te beschermen. 

We hebben onze opvang en onze software zo ingericht dat jouw gegevens goed beschermd zijn.
We werken met verschillende rechten en een aparte groepslogin op de Ipad, zo kunnen de pedagogisch medewerksters of degene die de facturen verstuurd alleen bepaalde gegevens inzien, die nodig zijn bij de opvang van je kind.

Wanneer we met een andere partij samenwerken, bijvoorbeeld met het bedrijf die de software voor onze kindplanning regelt, sluiten we een aparte overeenkomst af, waarbij afgesproken wordt dat we op dezelfde wijze omgaan met de beveiliging van de gegevens van je kind. 
Wij zullen je gegevens niet verkopen. Je hebt zelf het recht om jouw gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. 
Wanneer je geen gebruik meer maakt van de opvang, zullen wij binnen de afgesproken termijn je gegevens en beeldmateriaal verwijderen.

Wil je nog meer informatie, lees de volledige versie dan gerust nog door!

bottom of page